Pályázatok
Közbeszerzések
Közbeszerzések-Mohács bérlakás vásárlási hitel igénylése
Közbeszerzések-Ipari Park közvilágítás és vasúti átjáró építése
Köbeszerzés-Kompetencia alapú oktatás
Közbeszerzés-Kistérség részére villamosenergia beszerzése
Keretmegállapodás alapján megkötött szerződések tájékoztatói
Közbeszerzések-Kistérség részére intézményi villamosenergia beszerzése
Közbeszerzések-Keretmegállapodás alapján megkötött szerződések és módosításaik
Közbeszerzések-Keretmegállapodás alapján megkötött szerződések módosításáról közzétett tájékoztatók
Közbeszerzések-Ipari Park infrastruktúra fejlesztése III. ütem, vasúti átjáró építése
Közbeszerzések-Mohács Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi és helytörténeti múzeum építése
Közbeszerzések-Mohács Térségi Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létrehozása
Önkormányzat uniós pályázatai
Tájékoztatók több évre kötött szerződések részteljesítéséről
TIOP 2.2.4./09/1 kódszámú pályázati konstrukció pályázati dokumentációjához szükséges építészeti dokumentumok elkészítése, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közbeszerzések-szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatók
DDOP-2009-3.1.3/C kódszámú pályázati konstrukció pályázati dokumentációjához szükséges építészeti dokumentumok elkészítése, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közbeszerzések-Pándy Kálmán Otthon akadálymentesítése
TIOP 2.2.4./09/1 kódszámú pályázati konstrukció építészeti dokumentumok többlettervezési munkái, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közbeszerzések-Mohács Város Önkormányzata éves statisztikai összegezése 2009
Mohács Város Önkormányzata 2011 évi statisztikai összegezése
IFI - Ifjúságfejlesztés és integráció a Mohácsi fiatalokért
Pályázatok
Közbeszerzések 2017 - Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok
Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatokellátása Mohács Város Önkormányzata részére
Közbeszerzések 2017 - Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok

 • „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00006 azonosító számú projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére” - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén kátyúzási munkák elvégzésére - közbeszerzési dokumentumok
 • „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00006 azonosító számú projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére” - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén kátyúzási munkák elvégzésére - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén kátyúzási munkák elvégzésére - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén kátyúzási munkák elvégzésére - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén útfelújítási, útjavítási, útépítési, járdaépítési és járdajavítási, valamint vízelvezetési munkák elvégzésére - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén útfelújítási, útjavítási, útépítési, járdaépítési és járdajavítási, valamint vízelvezetési munkák elvégzésére - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, közvilágítási hálózat létesítése - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, közvilágítási hálózat létesítése - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, infrastrukrúra kiépítése - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, infrastrukrúra kiépítése - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén útfelújítási, útjavítási, útépítési, járdaépítési és járdajavítási, valamint vízelvezetési munkák elvégzésére - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződés Mohács város közigazgatási területén útfelújítási, útjavítási, útépítési, járdaépítési és járdajavítási, valamint vízelvezetési munkák elvégzésére - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, infrastruktúra kiépítése - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, infrastruktúra kiépítése - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, közvilágítási hálózat létesítése - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződés Mohács város Déli lakópark fejlesztésére, közvilágítási hálózat létesítése - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés a Mohácsi Polgármesteri Hivatal „A” épületének felújítására - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés a Mohácsi Polgármesteri Hivatal „A” épületének felújítására - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés a Mohácsi Polgármesteri Hivatal „A” épületének felújítására - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződés a Mohácsi Polgármesteri Hivatal „A” épületének felújítására - ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés a „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés a „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés a „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére - bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív
 • Vállalkozási szerződés a „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • 7700 Mohács, Külterület 0145/29 hrsz. alatt létesítendő 499 kW teljesítményű napelemes kiserőmű és termelői vezeték létesítése - ajánlattételi felhívás
 • 7700 Mohács, Külterület 0145/29 hrsz. alatt létesítendő 499 kW teljesítményű napelemes kiserőmű és termelői vezeték létesítése - közbeszerzési dokumentumok
 • 7700 Mohács, Külterület 0145/29 hrsz. alatt létesítendő 499 kW teljesítményű napelemes kiserőmű és termelői vezeték létesítése - bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív
 • 7700 Mohács, Külterület 0145/29 hrsz. alatt létesítendő 499 kW teljesítményű napelemes kiserőmű és termelői vezeték létesítése - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00006 azonosító számú projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére” - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 és TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00006 azonosító számú projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére” - ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című, TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című és TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére - ajánlattételre felkért gazdasági szer
 • Vállalkozási szerződés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című és TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére - ajánlatok bontásáról készült jegyzőkö
 • Vállalkozási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére járda-felújítási, járdaépítési, parkoló-építési, kátyúzási munkálatok elvégzésére - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére járda-felújítási, járdaépítési, parkoló-építési, kátyúzási munkálatok elvégzésére - közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződések a „Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban” című, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt magasépítési munkálatainak elvégzésére három részben - ajánlattételi felhívás
 • Vállalkozási szerződések a „Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban” című, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt magasépítési munkálatainak elvégzésére három részben - Közbeszerzési dokumentumok
 • Vállalkozási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére járda-felújítási, járdaépítési, parkoló-építési, kátyúzási munkálatok elvégzésére - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződés Mohács Város Önkormányzata részére járda-felújítási, járdaépítési, parkoló-építési, kátyúzási munkálatok elvégzésére - ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
 • Vállalkozási szerződések a „Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban” című, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt magasépítési munkálatainak elvégzésére három részben - bontási jegyzőkönyv
 • Vállalkozási szerződések a „Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban” című, TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt magasépítési munkálatainak elvégzésére három részben - ajánlattételre felkért gazdasági szerepl
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  2022-02-15 - 2022-09-15
  Lesz népdaléneklési verseny, de később...
  2022-05-28 - 2022-05-29
  Sokac bálba hívjuk...
  2022-05-28 - 2022-05-28
  Várják a népdalosokat...
  2022-05-29 - 2022-05-29
  VÁROSI GYEREKNAP
  2022-05-30 - 2022-06-02
  Imahét a keresztények egységéért 2022
  2022-05-30 - 2022-05-30
  Búcsúzó növendékek hangversenye (meghívó)
  2022-06-03 - 2022-06-03
  Trianoni megemlékezés
  2022-06-20 - 2022-08-26
  Strandkönyvtár az uszodában!
  2022-06-27 - 2022-08-19
  Idén is lesz Strandtábor, már lehet jelentkezni!
  2022-10-13 - 2023-03-21
  Már kaphatók bérletek az induló színházi előadássorozatra

  Térfigyelő kamera
   
   
  Városi TV Mohács
  Üzenjen nekünk !!