Tudásközpont a jelennek és a jövőnek | 2019-05-14


Tudásközpont
a jelennek és a jövőnek


Burián Balázs odalépett az érintőképernyős digitális táblához, párszor a kívülálló számára furcsa jelekre bökött ujjával, majd a közeli asztalkára állított, kb. 20 centi magas LEGO robot felé fordult. A kis szerkezet csippantott egyet-kettőt, majd hajszálpontosan végrehajtotta azokat az utasításokat, amelyeket kezelőjétől kapott: végigment egy hatszög alakú pályán, melynek éleit pár másodperce 10-10 centiméterben határozta meg a digitális táblán programozója. A „mutatvány” őszinte csodálkozást váltott ki a körülállókból, elsősorban a gyerekekből. A bemutató egy ünnepi esemény része volt: pár napja adták át a Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban azt a természettudományos élményközpontot, amelyet 100%-os támogatásból valósítottak meg.

A fejlesztést önkormányzatunknak és partnerének, a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesületnek köszönhetjük. A közel 300 milliós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósult program a mohácsi tankerület általános- és középiskolás diákjainak nyújt oktatáson kívüli, az élménypedagógia módszereire épülő tanulási lehetőséget.

A „természettudományos élményközpont” létrehozása komplex célokkal történt: célja a fiatalok képességfejlesztése, képzése természettudományos élménypedagógiai programok segítségével, ami hozzájárul a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez, a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emeléséhez. Az ennek szolgálatába állított programcsomag biztosítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítását, a köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, ezáltal elősegíti a tehetségek azonosítását és a hátránykompenzációt is. A tudásközpont támogatja a pedagógusok, oktatók, szakemberek felkészítését, illetve biztosítja a természettudományos élményprogramokhoz szükséges infrastruktúrát. E helyen a fiatalabb, alsó tagozatos gyermekeket játékos foglalkozások során, míg az idősebb diákokat komolyabb, IT-eszközök használatát, programozási nyelv megismerését biztosító informális és nem formális képzések, műhelyfoglalkozások révén igyekeznek megszólítani.

– Amikor hazánkban sok helyen múzeumokat, közgyűjteményeket, kiállítótereket zárnak be, önkormányzatunk új múzeumot és Busóudvart épített, s könyvtára sokoldalú fejlesztésébe fogott – mondta az átadás közönségének Szekó József. Polgármesterünk aláhúzta: a közel 300 milliós projekt révén igen korszerű eszközökkel gyarapodott a könyvtár, melyek használata révén az érintett korosztály képviselői magas szintű informatikai és természettudományos ismereteket szerezhetnek.
– Sokan úgy tartják: digitális korunkban a könyvtárak veszítenek jelentőségükből. Mi azt valljuk: továbbra is szükség van és lesz rájuk, de részint más formában, a kor színvonalán álló informatikai és egyéb eszközökkel, s részben új funkciókkal gazdagítva őket. A tudásközpont kialakításával a feltételek adottak, hogy a programot sikerre vigyük – mondta a város első embere.

S hogy pontosan mi is zajlik majd e falak között? Erről Kovácsné Bodor Erika beszélt a közel száz fős hallgatóságnak. Alpolgármesterünk, a központ szakmai munkacsoportjának vezetője kivetítéssel egybekötött összefoglalójából kiderült: a gyerekek, fiatalok nyolc különböző foglalkoztatási formában szerezhetnek itt ismereteket. Megtudtuk: a programba a mohácsi tankerület húsz intézménye mellett a pécsi egyházmegye két, itteni iskoláját is bevonták. A kezdeményezés elsődleges célja a fiatalok képességfejlesztése természettudományos élménypedagógiai programok segítségével, a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítése, a természettudományos kompetenciák fejlesztése és a környezettudatos gondolkodás kialakítása. Kovácsné Bodor Erika aláhúzta: a képzésben résztvevő pedagógusok, oktatók partnerként tekintenek a gyerekekre, tanulókra. Ennek jegyében maguk a fiatalok is tehetnek javaslatot, hogy milyen tárgykörben, témakörben szeretnének előadást hallani, sőt, az általuk kedvelt, ismert előadót is meghívhatják ide, ha sikerül a részletekről megállapodni…

A két, különálló teremből álló központban várhatóan nem csak hétköznap lesz élénk az élet: hétvégeken alkotóműhely-foglalkozások, a nyári szünetben programozótábor várja a fiatalokat.
A folytatásban az érdeklődő vendégek, pedagógusok és a gyerekek, tizenévesek közelről is láthatták, mi mindent állít az oktatás, képzés szolgálatába a könyvtár földszintjén kialakított, két ülön helyiség, oktatóterem. A legnagyobb „attrakció” az egyre népszerűbb robotika: az erre a célra létrehozott laborban korszerű eszközök segítik a programozást, a LEGO EV-3-as és a humanoid (vagyis embert formázó) EDBoot-robotokét. Utóbbiakat az érintőképernyős digitális táblán keresztül vezényelhetik majd a fiatalok, de megtehetik ugyanezt az okostelefonra letölthető applikáció révén is, Bluetoothon keresztül. Az egyszerre 24 fő befogadására alkalmas laborban párban dolgoznak majd a diákok, elsajátítva a programozás és a robotépítés alapismereteit. A felnövekvő korosztály képviselői e helyen az oktató által megszabott feladatra konstruálják meg, állítják össze LEGO-elemekből a leginkább alkalmas robotot. A tapasztalatok szerint az ilyen feladatok nagyban fejlesztik az önálló gondolkodást, a páros- és csapatmunkában való részvételt, a kreativitást és a problémamegoldó képességet – s nem utolsó sorban sokrétűen orientálnak a műszaki pályák és az informatika irányába. A robotika rohamléptekkel fejlődik világszerte, s óriási távlatokat, lehetőségeket rejt. Mohács felismerte ezt, s e fejlesztés révén szerteágazóan irányítja rá a fiatalok figyelmét e tudományterületre, felkeltve érdeklődésüket, s a szükséges alapismereteket is megtanítva nekik. Emellett szólni kell a modern eszközparkról is, közte a hat klasszikus és szintén hat digitális, USB-csatlakozóval ellátott, számítógépre és monitorra kapcsolható mikroszkópról, melyekkel közel félezer, minőségi mikrometszetet lehet majd tanulmányozni. A különféle kísérleti eszközök, készletek, műszerek révén szintén tovább lehet gyarapítani a természettudományos ismereteket, legyen szó biológiáról, fizikáról, kémiáról vagy földrajzról. A teljesség igénye nélkül: az oktatóterem többek között Geiger-Müller sugármérővel, talajmechanikai kofferrel és elektroszmog-mérővel is rendelkezik.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-05-25 - 2020-06-30
Enyhülő korlátozások: hétfőtől ismét nyitnak az óvodák és a bölcsőde is
2020-06-04 - 2020-06-04
Mohács: Trianon 100

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!