Megalakult a város új vezetése | 2019-11-06


Megalakult a város új vezetése

Ünnepinek cseppet sem nevezhető légkörben tettek esküt Mohács új polgármestere, Csorbai Ferenc és a nemrég lezajlott helyhatósági választásokon képviselői mandátumot elnyerők. A Városháza dísztermében október 25-én rendezett esemény hangulatára érezhetően igen jelentősen nyomta rá a bélyegét előző polgármesterünk, a várost több mint két évtizedig irányító Szekó József váratlan és tragikus halála.

Az alakuló ülés nyitányaként Szabadosné Dr. Vargaity Ágnes, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnökének előmondása után előbb Csorbai Ferenc, majd a képviselők tették le esküjüket.

A folytatásban Mohács új vezetőjének beszédét hallhattuk. Polgármesterünk úgy vélte, „E kiemelt esemény arra kötelez, hogy csakis a városra és a városlakókra figyeljünk. Számot vessünk, a jövőre fókuszáljunk. Saját adottságainkhoz, saját lehetőségeinkhez mérjük jövőbeli terveinket. (...) Időben és jól irányzott döntések eredményeképp a város ma erős pozíciókkal bír, pénzügyi helyzete stabil, van reális jövőképe. És itt inteném magunkat önmérsékletre. Ki-ki döntse el, miben érdekelt. A biztos, nyugodt, perspektivikus önkormányzás és önkormányzatiság működtetésében vagy a feszültség szításában, amely félő, hogy hosszú időre lelassítja vagy akár meg is béníthatja a prosperitást.” – hangzott el. Városvezetőnk aláhúzta: az eredmények és a fejlődésorientált városirányítás fenntartása, a társadalmi kohézió erősítése, a szolgáltatási rendszer megújítása, az életminőség javítása, a fenntarthatóság legyen a legfontosabb. A város óriási lehetőségekhez, fejlesztési forrásokhoz jutott a pályázatok révén. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, a megkezdett beruházásokat folytatjuk. Tudnunk kell, hogy nem áll rendelkezésre végtelen anyagi forrás, ezért új lehetőségek feltárásán is munkálkodnunk kell. Továbbra is innovatívnak és kreatívnak kell lennünk – tette hozzá.
Csorbai Ferenc igen elismerően nyilatkozott elődje munkásságáról is:
– Szomorú szívvel kell, hogy megemlékezzek volt polgármesterünkről, aki gazdasági és kulturális értelemben egyaránt kijelölte és megalapozta Mohács rendszerváltás utáni fejlődését. Végtelen hála, tisztelet és köszönet illeti a néhai Szekó József polgármester urat. Mohács közgyűlése és a magam nevében kívánom az itt élőknek: legyen részük sok örömben, legyenek tanúi és aktív közreműködői Mohács gazdagodásának…

A folytatásban Kovács László képviselő javaslatára tartottak egyperces néma főhajtást Szekó József emlékére, majd Dr. Kovács Mirella előterjesztésére a polgármester havi illetményéről és költségtérítéséről szavaztak.

A hivatalos végeredményről, a polgármester, a városi, a megyei önkormányzati és nemzetiségi képviselők választásáról szintén Szabadosné Dr. Vargaity Ágnes tájékoztatta a hallgatóságot. A HVB elnöke elmondta: az október 13-án vasárnap szavazásra jogosult 15.389 mohácsi lakos közül 5.989 járult az urnákhoz az összesen 23 szavazókörben, vagyis 9.400-an nem éltek aznap a törvény adta jogukkal. Hozzátette: a megválasztandó polgármester személye gyakorlatilag már a voksolás előtt ismert volt, Csorbai Ferenc egyedüli indulóként lett Mohács első számú vezetője. A jelenlévők megtudhatták: az úgynevezett vegyes választási rendszerben egyéni választókerületi képviselői mandátumot nyolcan nyertek el, hárman listáról jutottak be a város legfőbb döntéshozó testületébe.

Az alakuló ülés végén Csorbai Ferenc tett indítványt arra, hogy Szekó Józsefet posztumusz díszpolgári címmel tüntessék ki a város érdekében több mint 20 éven át kifejtett erőfeszítéseiért, az elért, rendkívüli eredményekért. Az elvvel egyetértettek a képviselők, de Dr. Csizmadia Csaba úgy látta, a pillanatnak meg kellene adni, ami neki jár.
– Erre készültünk mi is, de az önkormányzat legrangosabb díjának átadása ne elkapkodva, sebtében történjen, hanem méltó és ünnepi körülmények között, nagyobb plénum előtt – fejtegette, hozzátéve: ezen alkalomra természetesen számos vendéget is meg kellene hívni, közte az elhunyt családját, hozzátartozóit, a testvérvárosok képviselőit és másokat. Dr. Csizmadia Csaba indítványozta továbbá, hogy ennek idejéül a városi kitüntetések mindenkori átadásának napját, az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülést jelöljék ki, amivel egyet is értett a választmány. A képviselő-testület munkáját segítő bizottságok megalakításáról, összetételéről és a leendő alpolgármester(ek) személyéről a közeljövőben határoznak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-05-25 - 2020-06-30
Enyhülő korlátozások: hétfőtől ismét nyitnak az óvodák és a bölcsőde is
2020-06-04 - 2020-06-04
Mohács: Trianon 100

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!