„Nem gondoltam, hogy ennyi feladattal jár a polgármesteri tisztség…” | 2019-12-04


„Nem gondoltam,
hogy ennyi feladattal jár
a polgármesteri tisztség…”

Indulásról, jelenről,
tervekről Csorbai Ferenccel


Másfél hónapja foglalta el a polgármesteri széket Csorbai Ferenc. Mi történt e néhány hét alatt, mire volt elég ez az idő – vagy mire nem –, milyen mértékben sikerült belerázódni a legfőbb városvezetői tisztséggel járó feladatokba? Ezekről is beszélgettünk Mohács új polgármesterével.

Mióta az új képviselő-testület felállt, az első pillanattól fogva sok munka „szakadt rám”: ám ez nem baj, mert a feladatok, a gondok azért vannak, hogy megoldjuk őket – vág bele ars poeticának is beillő mondattal.

Ami a közbizalmat illeti, az ismert előzmények miatt Ön elég erős ellenszélben kezdhette meg polgármesteri ténykedését. Hogyan látja, érzékeli, e másfél hónap alatt változott-e a megítélése?

Azt gondolom, hogy az elmúlt időszaban a polgárok részéről pozitívan változott a megítélésem, a képviselő-testület részéről kevésbé. Több területet, fórumot nyitottam, ahol a választókkal közelebb kerülhetünk egymáshoz. Azok a kezdeményezések, amikben én szerepet vállaltam, a város lakosainak részéről támogatásra találtak, sokan építő jellegű javaslatokkal támogatják munkámat. Indítottam egy oldalt a legnagyobb közösségi oldalon, aminek igen magas a látogatottsága, ezen szintén teret lehet adni a véleményeknek. Viszont nem csak internetes fórumon szeretnék kapcsolatot tartani a választó polgárokkal: elindítottam ezért a polgármesteri fogadóóra intézményét, ahol személyesen is tudunk találkozni az érdeklődőkkel.

Mekkora változást jelent az életében
e pozíció betöltése?

A városunkban meglévő adottságok, azok kihasználása, a korábbi és futó fejlesztések eredményei, szellemi értékei nem csak számomra, gondolom, minden mohácsi polgár számára egyetemes kincsek, olyan tulajdonságok, amelyeknek továbbfejlesztése egyenesen parancsszerű követélmény. Az első pillanattól komoly felelősségvállalással viszonyulok ezekhez a feladatokhoz és próbálom felvenni a fonalat a már korábban megkezdett dolgokban, ügyekben.  A polgármesteri tisztség kötelez – teszi hozzá, így folytatva:

Az önkormányzati munka mellett rengeteg egyéb, kapcsolódó teendő is van, amin részt veszek – olykor hétvégén, ünnepnapokon is –, gondolok a nemzetiségek rendezvényeire, iskolai eseményekre, karitatív programokra, ilyen volt a szülők-nevelők bálja, a sváb disznótoros vagy éppen az országos faültetési programhoz kapcsolódó helyi megmozdulás: utóbbin szép számmal jelentek meg a környezetért tenni kész mohácsiak, különösen nagyszerű dolog a faültetés, engem jó érzéssel töltött el. De említhetem a szintén önkéntes alapon szervezett, civil közreműködéssel lebonyolított szemétszedési akciókat is. A Kutyatááár állatmenhelyen végzett önkéntes munkát szintén fontos tevékenységnek tartom. Mohácsiként és polgármesterként kötelességemnek tartom lépéseket tenni a Busójárás jobb finanszírozása érdekében – személyes ismeretségen, üzleti kapcsolataimon keresztül számos új szponzort sikerült támogatóként e télűző-tavaszköszöntő népszokásunk mellé állítani. Hivatali szinten is jó néhány egyeztetésen, megbeszélésen, értekezleten vagyok már túl. Most már munkához láthat a testületi döntések előkészítését segítő három bizottság, s hamarosan feláll – az általam javasolt feladatkörrel – egy részint kulturális, idegenforgalmi és turisztikai bizottság is. Utóbbi életre hívását feltétlenül szükségesnek tartom: Mohács nagymúltú történelmi város, amelyet turisztikailag lényegesen jobb pozíciókba kell hozni, s úgy vélem, az ehhez köthető feladatokat egy külön bizottság végezheti a legeredményesebben. Az őszi választások után újjászerveződött a Kistérségi Társulás is: az abban helyet foglaló polgármesterekkel megkezdtem az ismerkedést. Remélem, egyfajta közös gondolkodás, egymás kölcsönös segítése bontakozik ki ennek nyomán, amelyből valamennyi érintett település – közte természetesen Mohács is – profitál. Létrejött az Oktatási Társulás, amit nagyon fontosnak tartok, csakúgy, mint a Helyi Védelmi Bizottság munkáját, melynek ülésén magam is részt vettem. A napokban egyeztettem az illetékesekkel a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés tárgyában: az Önkormányzati Hírek hasábjain már megismerhették az itt élők, hogy mindez milyen kötelezettségeket ró rájuk. Megtisztelő volt és örömmel köszöntöttem „A szociális munka napján” az ágazat dolgozóit, jutalmat is átadva azoknak, akik huzamosabb ideje végeznek eredményes és önfeláldozó munkát ebben a szektorban. A Római Katolikus Egyház képviselőivel, köztük Bacsmai László plébános úrral ugyancsak egyeztettem már, ennek során igyekeztünk előbbre lépni a kegyeleti közszolgáltatás ügyében is, ami városunkban e pillanatban megoldásra vár. A Kossuth Filmszínház új üzemeltetőivel, a vezetőjükkel, Szomor György művész úrral, valamint a Mohácsi Tankerület vezetőjével szintén tárgyalóasztalhoz ültünk: közösen kerestük a lehetőséget, hogy a kertmozit miként lehetne nyaranta színházzá alakítani? Ha az elképzelés valóra válik, az minden bizonnyal tovább színesíti a város kulturális életét. A moziban a Kossuth Teátrum szervezésében az utóbbi hónapokban számos nagy sikerű előadást tartottak, népszerű és országos hírű művészekkel, fellépőkkel, ezt a sorozatot szeretnénk folytatni a nyári színházi keretek között is. Ehhez külön szabadtéri színpadra és egyéb fejlesztésekre is szükség lesz, ezek ügyében szintén igyekszünk közösen előrébb lépni.

A város közbiztonsága tárgykörében ugyancsak igyekeztem tájékozódni, Mohács magas rangú rendőri vezetőinek bevonásával – teszi hozzá. – A cél nem lehet más, mint közös munkával még jobbá tenni a város egyébként évek óta örvendetesen javuló közbiztonságát. Elindult két gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetése, ezek egyike a Penny Marketnél (ez már régi igény), a másik a Liszt Ferenc utcában, ami szintén a biztonságosabb közlekedést segíti majd elő.

Kicsit szűkítve a kört, itt, a Városházán is azt szeretném, ha konstruktív szellemben, jó hangulatban végezhetnénk a munkánkat. A következő hetekben a helyi intézményeket igyekszem sorra látogatni: nagyon fontosnak tartom, hogy azokkal a vezetőkkel, munkatársakkal, akikkel még nem találkoztam, mielőbb megismerkedhessek. Természetesen várom, hogy a náluk esetleg felmerülő gondokat, hiányosságokat őszintén tárják fel, ha vannak, azokról helyben tájékoztassanak: meg kell vizsgálnunk e kör képviselőivel, hogy tud-e ezeken segíteni az önkormányzat, s ha igen, miként? Ha alkotunk egy problématérképet, talán hatékonyabban segíthetjük őket abban, hogy még színvonalasabban, zökkenők nélkül láthassák el a város közösségét szolgáló feladataikat.

Nem tehetjük meg, hogy ne essen szó
a folyamatban lévő projektekről.

Csakugyan, számos nagyértékű, összességében több milliárdos fejlesztés zajlik városszerte: ezeket mind sorra veszem és meglátogatom, hogy reális képet kapjak a munkák állásáról, e beruházások helyzetéről. Különös képpen a Deák téri átalakítást tartom szem előtt, mert az fontos helyszín lesz már a jövő évi Busójárás alkalmával. A már lezárult projektek esetében szintén fontos feltárni, hogy a kivitelezés során akadt-e bármilyen hiányosság, javítani-, pótolni való, s ha esetleg találunk ilyet, haladéktalanul lépnünk kell a felszámolásuk érdekében.

Képviseltem a várost két igen fontos, mondhatni meghatározó rendezvényen is az elmúlt hetekben: Budapesten az országos kikötőfejlesztési projekt zárórendezvényén jártam, ahol a mohácsi kereskedelmi kikötő megvalósulásáról szintén tárgyaltam az illetékesekkel – folytatja Csorbai Ferenc. – E beruházás Mohács élete és jövője szempontjából döntő jelentőségű, meggyőződésem, hogy városunkban ennek a projektnek létjogosultsága van. E komplexum kiépítésével nagy és fontos cégeket lehet majd idecsábítani: ha ez valósággá válik, ennek nyomán biztosan számíthatunk az iparűzési és más adók számottevő növekedésére is. A nagyobb volumenű vállalkozások megjelenése egyfelől élénkítően hathat a kereskedelemre, másfelől, ha a Paks II beruházás beindul, az oda történő beszállításoknak vízi úton Mohács lehet és lesz is a déli kapuja. Minden követ meg kell mozgatnunk annak érdekében, hogy ez így történjen.

A másik helyszín Pécs volt, a megyeszékhelyen képviseltem városunkat a Baranya Megyei Gazdaságfejlesztési Fórumon. Itt prezentációval egybekötött előadáson ismertettem meg a résztvevőkkel, hogy gazdaságilag hol tart és milyen lehetőségek előtt áll a város. Csak olyan, hosszú távú megoldásokba és fenntartható technológiába invesztálunk, ami városunk fejlődését szolgálja.

Mindent összevetve, minden esetben becsületesen és tisztességesen járunk el. A karrierfejlesztésben hiszünk és előremutató gondolkodásunknak köszönhetően olyan jövőt teremtünk, amelyre büszkék lehetünk. Bízunk a kezdeményező készségünkben. Tanulunk a hibáinkból, új megoldásokra törekszünk, hogy egyre jobb eredményeket érhessünk el.  Együtt teszünk a sikerért!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-08-05 - 2020-08-05
Alapkőletétel a milliárdos fejlesztés előtt álló Széchenyi Iskolában (meghívó)
2020-08-06 - 2020-09-04
"Engedem, hadd..." (Metzing Eszter kiállítása)
2020-10-12 - 2020-10-12
Filmslágerekkel indul a színházi ősz

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!