Képviselő-testületi ülés (február 14.) | 2020-02-10


Képviselő-testületi ülés
február 14. – Városháza, 8.30 óra

Tervezett napirend:

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2) Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 3) Előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletről 4) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 22/2017. (IX. 29.) ör. számú rendelet módosításáról 5) Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormákról szóló 45/2000. (XII. 31.) ör. számú rendelet módosításáról 6) Előterjesztés a 2020. évi cafeteria-szabályzatról 7) Előterjesztés a lakásbérbeadási névjegyzék felülvizsgálatáról 8) Előterjesztés önkormányzati bérlakások vagyonkezelésből és bérlakásállományból történő kivonásáról és értékesítéséről (Kossuth Lajos utca 35.) 9) Előterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények 2020. évi térítési díjairól (8/2017. (III. 31.) ör. módosításáról) 10) Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények 2019. évi tevékenységéről 11) Előterjesztés a 2020. évi Közbeszerzési Tervről 12) Előterjesztés pályázatokról 13) Előterjesztés közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 14) Előterjesztés üzemeltetési szerződés megkötéséről (Sokac-ház) 15) Előterjesztés beiskolázási körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének véleményezéséről 16) Előterjesztés közművelődési feladat-átszervezésről 17) Előterjesztés az éghajlati vészhelyzetről és a párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséről történő hozzájárulásról 18) Interpellációk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-08-06 - 2020-09-04
"Engedem, hadd..." (Metzing Eszter kiállítása)
2020-10-12 - 2020-10-12
Filmslágerekkel indul a színházi ősz

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!