AKI SZENNYEZ, FIZET! Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről | 2020-05-20


AKI SZENNYEZ, FIZET!


Tájékoztató az illegális szemét-
lerakás jogkövetkezményeirőlTisztelt Mohácsiak!

Az illegális hulladéklerakás az egyik legsúlyosabb környezeti probléma, azon túl, hogy szennyezi a környezetet, súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Súlyos problémát jelent a település területén az utak mellé, az erdőkbe, az erdőszélekre, az elhagyatott területekre, a magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve az önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális- vagy építési/bontási hulladék.

Mohács Város Önkormányzata határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és szankcionálja az illegális szemétlerakást a településen!


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

Az illegális módon lerakott hulladék, azon kívül, hogy nem egy szemet gyönyörködtető látvány, szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is magában rejt. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, és a mélységi vízfolyások révén akár a környező patakokba, vagy a Dunába is bekerülhetnek, szennyezve azt és károsítva a folyó élővilágát. 

Városunkban  szervezett közszolgáltatás keretében a DÉL-KOM NKft. heti gyakorisággal gyűjti össze a háztartási hulladékot, kétheti rendszerességgel a szelektíven gyűjtött hulladékot, évente két alkalommal kínálja fel lakosaink számára a lomtalanítási akcióban való részvételt. Ezen kívül megoldott a zöldhulladék kezelése is, valamint lehetőség van az építésből/bontásból származó hulladék szabályszerű elhelyezésére az MVR NKft. által a Budapesti országúton üzemeltetett inerthulladék-lerakóban. Ezen felül a lakosságnak lehetősége van többfajta és nagyobb tömegű, előre szelektált hulladék térítésmentes elhelyezésére az Eszéki úton működő hulladékudvarban is!

Mindezek ellenére érthetetlen, hogy miért kényelmesebb az összegyűlt szemetet fasorokba, árkokba, a város határába vagy a Duna-partra kivinni és ott szétszórni? Az így elhagyott szemét elszállítása önkormányzatunknak – végső soron az adófizető lakosságnak – jelentős többletköltséget okoz.

A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget. Ha a kötelezés nem vezet eredményre, hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, de az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési vagy büntető felelősségre vonása alól. 

Kérünk minden mohácsi polgárt, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve gondoskodjon az érdekkörében keletkezett bármilyen jellegű hulladék megfelelő kezeléséről, elszállíttatásáról! 
Valamint kérünk minden jóérzésű lakost, aki a városunkért felelősséget érez, tartsák megfigyelés alatt közterületeinket, külterületeinket és bejelentéseikkel segítsék munkánkat! 

Az emberekben tudatosítani kell azt, hogy a közterület jelentése „mindenkié, tehát az enyém is”, azaz a közterületet ugyan úgy rendben kell tartanunk, mint a saját otthonunkat. Nem uralkodhat el az a szemlélet, hogy a közterület „senkié, tehát ide szemetelhetünk”. 

Kérünk minden városlakót, hogy lakókörnyezetünk megóvása érdekében a városunkban biztosított sokrétű hulladékkezelési lehetőségek igénybevételével bizonyítsa be, hogy képes és tud felelősségteljesen élni és viselkedni!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-01-22 - 2021-01-22
Lesz is, nem is Vince-nap…
2021-01-22 - 2021-03-15
Bormustra: lesz, de később

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!