Elhunyt Hargitai Ottó | 2020-06-29


Elhunyt Hargitai Ottó


91. életévében, június 26-án pénteken Tapolcán elhunyt Hargitai Ottó, Mohács-sziget történetének egyik legmeghatározóbb pedagógusa, az ottani közösség kiemelkedő alakja, aki több mint 10 éven át volt az Újmohácsi Völgyesi Jenő Általános Iskola igazgatója.

Hargitai Ottó a baranyai Hercegszabar községben született 1929. május 29-én. Édesanyja Tisztl Emma, édesapja Hargitai Vilmos, kántortanító.
„Nagyon szép gyermekkorom volt” – mesélte. „Anyuka csodálatos édesanya volt. Nekünk hármunknak volt a világ legjobb édesanyja. Önzetlen volt. Szeretetteljes. Annyi szeretetet adott nekünk. Tőle kaptam azt a lelkiséget, ami bennem mindig megvan, és egyre erősödik, mert erős jézusi kapcsolattal rendelkezik.” – írta élettörténetében.
Testvéreivel, Tibivel és Angélával (Babával) a hercegszabari általános iskolában tanultak.
Életének meghatározó alakja volt anyai nagybátyja, Tihanyi (Tisztl János) apátplébános, de szeretettel emlegette a Katymáron, Harsány Béla apai nagybátyjánál eltöltött szép nyarakat, és unokatestvéreit, akiket testvérként szeretett.
1948-ban a Mohács Városi Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán szerzett diplomát 1953-ban. Főiskolai évei alatt ismerkedett meg első feleségével, Kuthy Piroskával, akivel 1953-ban összeházasodtak.
Tanítóként először Magyarmecskére, majd Kölkedre került. Mohácson születtek fiai, 1954-ben Csaba, majd 1957-ben Tamás.
Kevesen tudják róla, hogy 1956-ban a falu forradalmi bizottságának tagja volt, mely miatt később meghurcolták. A vád ellene: saját szavai szerint, hogy „tűz-láng forradalmár volt”. Végül áthelyezésre ítélték, így került az Újmohácsi Általános Iskolába. 1972-től az intézmény igazgatóhelyettese, 1977-től igazgatója volt.
Fáradhatatlanul dolgozott, ekkor alakult meg az iskolában a nagy sikerű Vada tánccsoport, testvériskolai kapcsolatokat ápolt, létrehozta az iskolai Klubkönyvtárat, előadásokat, szakköröket szervezett.
Tevékenysége túlterjedt az iskolán. Segített a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézésében és sokat tett az egész települést érintő problémák megoldásáért.

1968-ban elveszítette feleségét. 
1973-ban újból megnősült, feleségül vette Pap Zsuzsannát. 1974-ben született lánya, Andrea.
1980-ban született Piroska unokája.
1980-ban elhunyt szeretett húga, Baba, majd 1991-ben bátyját, Tibit is elveszítette.
1989-ben ment nyugdíjba. Ezután családjával Tapolcára költözött, ahol szeptembertől már újra tanított: előbb a tapolcai reptéri iskolában, majd a káptalantói Szt. György Római Katolikus Iskolában, ahonnét 1997-ben vonult végleg nyugdíjba 45 évi tanári szolgálat után.
2006-ban a Mohács-szigeti Újmohács és Sárhát fennállása 50. évfordulóján egyike volt azoknak, akik Szekó József polgármestertől a városrész életében kifejtett tevékenységükért, szerteágazó közéleti munkájukért a Mohács Város Tisztelete Jeléül kitüntetést vehették át.
2018-ban a Pécsi Tudományegyetemen diplomaszerzésének 65. jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vehetett át.
Tapolcára költözését követően neveltetésének megfelelően kapcsolódott be a katolikus egyház életébe. 31 éven át volt ministráns. Emellett egyházközségi tag, az egyházi énekkar és a Batsányi Kórus aktív tagja volt. 1997-ben lett a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend tagja. 2018-ban kisegítő lelkipásztori tevékenységet látott el. 

Mohács életét, fejlődését mindvégig figyelemmel kísérte, nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el, hogy városunk ilyen sok szempontból hordozza magán a megújulás jeleit. Személyét kivételes tisztelet és szeretet övezte Mohács-szigeten, ahol, ha időnként visszatért, futótűzként terjedt a hír, hogy „Hazajön az Ottó bácsi!...”.

Életének 91. évében rövid szenvedés után
tért haza az atyai házba.
Hargitai Ottót Tapolcán, szűk családi körben
helyezik örök nyugalomra.

Gyakran intette barátait ezekkel a szavakkal: „Lassítás, lassítsatok!...”, miközben saját életét a gyorsítósávban élte. Egész életében megőrizte ragyogó intellektusát, a hazulról hozott polgári neveltetést, erkölcsi tartást, mély istenhitet, az örök értékek melletti elköteleződést, nemeslelkűséget, emberséget, bölcs derűt, életszeretetet, rajongó lelkesedést és az elveihez való szilárd hűséget.

Képünkön: Szekó József nyújtja át a gyémánt
diplomát Hargitai Ottónak, a Városháza
dísztermében, 2013-ban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-06-25 - 2021-09-10
Múzeumok éjszakája: később...
2021-07-05 - 2021-08-19
Könyvtári újdonságok
2021-08-05 - 2021-08-28
Mihály Attila festménykiállítása

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!