„Ha egyszer hazánk volt, örökre az is marad…” | 2021-06-08


TRIANON 1920 – 2021

„Ha egyszer hazánk volt,
örökre az is marad…”

Csendes főhajtással vette kezdetét június 4-én délután az első világháborút lezáró békeszerződésre és annak hazánk szempontjából fájdalmas következményeire való emlékezés: a Deák téri kopjafánál Dr. Hargitai János parlamenti képviselő, Pávkovics Gábor polgármester, Szekó Zsófia és Wébel Zsolt önkormányzati képviselők rótták le kegyeletüket és helyezték el koszorújukat a mohácsiak nevében.

Néhány pillanattal később már a Kossuth Teátrum nézőterén figyelhettük – a közösen elénekelt Himnusz hangjai után – a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium diákjainak emlékező műsorát  „Álmodj lelkem, álmodjad hazámat” címmel. A Sziebert Ferencné által szerkesztett és betanított összeállításban Karinthy, Móricz, Móra, Babits és Zilahy versein, művein, naplórészletein keresztül tárták elénk, miként is élték meg íróink, költőink a történelmi Magyarország igazságtalan szétdarabolása feletti értetlenséget, fájdalmat, a versailles-i békediktátum semmihez sem fogható traumáját. A Durovics Dóra által betanított kamarakórus dalai és az elhangzott művek hangulatukban kiválóan érzékeltették a szétszakítottság és a határokon átnyúló összetartozás érzésének kettősségét.

Emlékező beszédében polgármesterünk elsőként az 1920-as béketárgyalásokon a magyar delegációt vezető gróf Apponyi Albertet idézte, aki az új határok tervét megismerve így reagált: „…ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg.” 
Pávkovics Gábor aláhúzta: e szavak is arra világítanak rá, hogy a körvonalazódó feltételek messze álltak a tisztességestől, tulajdonképpen már eldöntött, erősen büntető jellegű ítélettel sújtották ezeréves országunkat, valódi tárgyalás, egyezkedés nélkül. A város első embere aláhúzta: a területének és lakóinak kétharmadát elvesztő hazánknak sok egyéb mellett drámai gazdasági következményekkel is számolnia kellett.

– A diktátumnak és azt szorgalmazó nagyhatalmaknak nem ér véget a felelőssége a magyar nemzet és a magyar föld erőszakos megcsonkításánál. A térkép átrajzolása ugyanis nem a békét hozta el, hanem a viszályt és az ellenségeskedést fokozta, amiben szinte kódolva volt a második világháború kitörése – jegyezte meg polgármesterünk.
Hozzátette: a területének és lakóinak kétharmadát elvesztő hazánknak sok egyéb mellett drámai gazdasági következményekkel is számolnia kellett. A háború előtt dinamikusan fejlődő ipar nyersanyagbázisainak, így vasérc- és szénbányáink jelentős része idegen fennhatóság alá került. Magyarország a régi nemzeti vagyonnak csupán 38%-ával számolhatott. Megfosztották hazánkat a vasúthálózat és vasúti járműállomány nagyobb részétől, valamint számos turisztikai értékétől is. 

Pávkovics Gábor emlékeztetett: a fájdalmak enyhítésére iktatta törvénybe a nemzeti összetartozás napját 2010. májusában az országgyűlés. Ugyancsak gyógyír lehet a sebekre – hallhattuk –, hogy a határon kívül rekedt magyar testvéreink élhetnek a kettős állampolgárság intézményével. Emlékezetes, hogy 2004. december 5. napjára a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére sikertelen népszavazást tartottunk. Az akkor regnáló balliberális kormány Gyurcsány Ferenc vezetésével és az SzDSz támogatásával a nemekre buzdított, mellyel örökre mély sebet ejtett a magyar nemzet szívében és lelkében. 
– Trianon egy talán soha be nem gyógyuló seb a magyarság lelkén, de ugyanakkor hordozza azt a rendkívül fontos üzenetet is, hogy Magyarország a legdurvább csapások után is képes talpra állni. Ne legyenek kétségeink: Trianonnal hazánkat a jövőjétől akarták megfosztani, de nem jártak sikerrel. A magyar nemzet múltjából táplálkozva, jelenére építve mindörökké élni fog – zárta gondolatait polgármesterünk.

Két ifjú állt a színpadon, esküvői viseletben, a világból csak egymást látva, kigyúlva, várva, hogy örökre összeköthessék életüket. A helyszín a mai Szlovénia egyik magyarlakta faluja, Szécsiszentlászló, a dátum 1914. Ám még el sem múlik a lábak sajgása a lagziban reggelig tartó tánctól, jön a letaglózó hír: kitört a háború, a Monarchia hadba lépett, a vőlegénynek be kell vonulnia. Kettejük könnyes búcsúját, majd évekig tartó levelezését, az otthon maradt ifjú feleség, s az európai frontokat, hadszíntereket és katonai kórházakat megjáró fiatal férj megpróbáltatásait ismerhettük meg a Kossuth Teátrum előadásában az Isten veled és velem című összeállításból Grubits Blanka és Horváth Dániel főszereplésével, Pányik Tamás rendezésében, a művészeti vezető Szomor György volt. Az élő népzenei betétekkel, énekkel és néptánccal kísért darab remek eszközökkel mutatta meg az ifjú házasok érzelmi stációit, az első hetek optimizmusát, „Nem tart e háború olyan sokáig…”, majd a hónapok, évek múlásával a dühöt, elkeseredést, a tehetetlenség érzését, a beletörődést. A mögéjük vetített képek hol statikusan, hol mozgalmasan-örvénylőn váltották egymást, mintegy vizuális, hangulati megerősítését adva a színpadon történteknek. A darab végén a katonaviselt férj hazatér, golyók ütötte testtel, sérült lélekkel. Párjával csendben ölelik egymást, súlyos könnyek között. Mozdulatuk elárulja: már nem az a két ember fonódik össze görcsösen, akiket évekkel ezelőtt elszakítottak egymástól. Nem az a két ember, akik ráadásul bár otthon vannak, mégis, már egy „idegen” ország lakóiként kell, hogy folytassák életüket.

Trianon fáj, a mai napig. S az is fáj, fájó, hogy e kivételesen szép műsort alig 100 néző tisztelte meg a figyelmével, érdeklődésével.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-06-16 - 2021-06-25
Tájékoztató a Képviselő-testület nyilvános ülésén való személyes részvétellel kapcsolatban
2021-06-17 - 2021-07-30
Sellő akartam lenni... (Koleszár Stella kiállítása - meghívó)
2021-06-19 - 2021-06-30
Csatlakozzunk a zarándokokhoz!
2021-06-25 - 2021-06-26
Június 25-én: Múzeumok éjszakája
2021-06-25 - 2021-06-26
Múzeumok éjszakája 2021
2021-06-26 - 2021-06-26
Pályán a bajnokcsapat!
2021-07-03 - 2021-07-03
Ismét lesz Pranje: várják a jelentkezőket!
2021-07-03 - 2021-07-04
Július 3-án: Pranje na Dunavu - Dunai Mosás
2021-07-10 - 2021-07-10
Július 10-én: Aratónap!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!