Városunk kitüntetettjei augusztus 20-án (II.) | 2021-09-06


Városunk augusztus 20-ai
kitüntetettjei (II.)

Mohács Város Tisztelete Jeléül
Bittner Péter

Városunk közéletében kiemelkedő szerepet játszik a sporttevékenység, melynek fő szervezője, koordinátora az MTE 1888 egyesület, amely tizenhat szakosztállyal rendelkezik. Ezek közül kiemelkedik a labdarúgó szakosztály, mely a 2020/2021-es évben – Bittner Péter szakosztályvezető irányításával – első helyen végzett a Baranya megyei I. osztályú bajnokságban, így Mohács város első számú csapata magasabb osztályba jutott. 
Ez a párját ritkító teljesítmény, amelyet a futballisták a pályán nyújtanak, nem lenne lehetséges, ha a  háttér nem lenne biztosított. A labdarúgó szakosztály vezetője, Bittner Péter három éve tölti be pozícióját. Idén nyáron jár le a harmadik esztendő, magánéleti elfoglaltságai és a magasabb osztállyal járó feladatok miatt nem folytatja tovább szakosztályvezetői munkáját.
Bittner Péter korábban más MTE-szakosztályok életében is színvonalasan, időt, energiát és saját erőforrásait sem sajnálva dolgozott úgy, hogy sosem ez volt a fő tevékenysége, hiszen több vállalkozást is igazgatott, vezetett sikerrel több évtizeden át. 
Az MTE 1888 volt elnökét, a jelenlegi labdarúgószakosztály-vezetőt mindig a hatékonyság és a sikerre orientált vezetési stílus jellemezte, ezt igyekezett előtérbe helyezni. Nagy szerepe van abban is, hogy országunk legnépszerűbb klubjának, a Ferencvárosi TC egyéni képzésért felelős edzőjét sikerült a mohácsi csapathoz csábítani, ennek köszönhetően az itteni, fiatal labdarúgók magasabb szinten sajátíthatják el e sportágat. Egész életében szívügyének tekintette a mohácsi versenyzők minél magasabb szintű sportolási körülményeinek biztosítását.

Mohács Város Tisztelete Jeléül
Schwoy Dezső

Schwoy Dezső nyugállományú tűzoltó alezredes  1960. október 26-án Mohácson született. Az általános iskolai tanulmányai után középiskolai végzettséget a pécsi Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskolában szerzett villamosgépszerelő-szakon. Ezután tanulmányait a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán folytatta, ahol épületvillamossági üzemmérnökként diplomázott. Mindig is erősen kötődött Mohácshoz, ezért természetesen itt is próbált/akart elhelyezkedni. 
A Mohácsi Farostlemezgyárban művezetőként 1985-ig dolgozott, majd a Mohácsi Rendőr-főkapitánysághoz jelentkezett, ahol nyomozóként állt a város szolgálatában.
1986-ban a rendőri hivatást tűzoltói hivatásra cserélte és egy, a Baranya Megyei Tűzoltóparancsnokságnál tett rövid kitérőt követően a Mohácsi Tűzoltóparancsnokságon kezdett dolgozni, mint tűzmegelőzési főelőadó. A tűzoltási és szolgálati főelőadói beosztást 1991. január 1-jétől töltötte be, majd a Tűzmegelőzési osztály vezetőjévé nevezték ki. Kiváló szakmai munkája elismeréséül egyben a parancsnok-helyettesi feladatok ellátásával is megbízták. Az általa vezetett osztály szakmai munkája folyamatosan magas színvonalú volt, amit a szakmai versenyeken elért eredmények is alátámasztottak. Mohács és a térség vállalkozásainak vezetőivel szoros és jó kapcsolatot ápolt, ennek köszönhetően a térség tűzvédelmében jelentős előrelépés volt megfigyelhető. Aktív szerepet vállalt a Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító Szövetségben, ahol a felügyelőbizottságnak ugyancsak tagja volt. 
2006-ban a korábbi parancsnok nyugállományba vonulásakor a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének egyhangú döntésével került a parancsnoki beosztásba. Ezen irányítói munkáját is rendívül eredményesen végezte, kivételesen jó kapcsolatot ápolt a fenntartó önkormányzattal és a társszervekkel, továbbá erősítette a Mohács testvérvárosaiban dolgozó tűzoltó bajtársakkal a már korábban kialakított baráti és szakmai kapcsolatokat. 
Folyamatosan segítette a Mohács és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány munkáját, melynek elnöki teendőit is ellátja. 
Kérelmére – érdemei elismerése mellett – 2011. április 30-ai hatállyal beosztásából felmentésre és szolgálati nyugállományba helyezésre került. 
A szakmával és az önkormányzattal nyugdíjazását követően sem veszítette el a kapcsolatot. Az önkormányzati rendezvények biztonságát tűzvédelmi szakértőként támogatja és volt munkatársai is mindig számíthatnak tanácsaira.

Mohács Város Egészségügyi Díja
Kemény Mónika

Kemény Mónika a Mohácsi Kórház központi műtőjében kezdte szakmai pályafutását segéd műtősnőként 1981-ben. Elhivatottságának, kitartásának köszönhetően műtős szakasszisztenssé képezte magát, majd a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi karán 1997-ben diplomás ápolói végzettséget szerzett. Ez idő alatt már vezető műtősnői kinevezést kapott. Munkája során mindig törekedett arra, hogy a hivatásául választott tevékenységét kellő empátiával és a legmagasabb szakmai szinten folytassa.
Hosszú időn át aktívan vett részt  a műtős szakasszisztensek, műtőssegédek képzésében. 2012-ben elvállalta a központi sterilizáló vezetését. Munkája mellett időt szánt arra, hogy tudását továbbadja, intézményünkben több alkalommal előadást tartott, illetve városunkban a rendvédelmi egységekkel együttműködve az oktatási intézményekben drogprevenciós előadásokkal hívta fel a fiatalok figyelmét a pszichoaktív szerek kártékony hatására. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara több alkalommal elismerő oklevél adományozásával ismerte el a műtő dolgozóinak kiemelkedő szakmai tevékenységét, 2012-ben a központi műtő „csapata” az emberi erőforrások miniszterétől Elismerő Oklevelet kapott felelősségteljes, példamutató munkájáért.  
Kemény Mónika 40 éven keresztül dolgozott a Mohácsi Kórházban, amely rendkívül tiszteletre és elismerésre méltó teljesítmény. A nyugdíjba vonulását megelőző évben, 2020-ban a Covid által okozott pandémia kirobbanását követően egészségügyi centrumunkat is elérte a járvány. Utolsó aktív hónapjaiban az intézmény vezetőivel együttműködve példaértékűen szervezték át az osztályok működését, hogy a Covid-osztályokon a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek. Az oltópontok megnyitását követően több alkalommal közreműködött önkéntesként is, hiszen munkáját mindig maximálisan a legjobb tudása és ápoló hitvallása szerint végezte, miszerint a beteg érdeke mindenek felett áll. (folytatjuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-09-10 - 2021-12-31
Mohácsi busórelikviák (kiállításmegnyitó)
2021-09-18 - 2021-09-18
Czirják Erika: Útravaló a sütikhez (könyvbemutató)
2021-09-18 - 2021-09-18
Emsige Hände – Szorgos kezek
2021-09-18 - 2021-09-18
Zarándoklatra hív a megyéspüspök…
2021-09-21 - 2021-09-21
Szeptember 21-én: Esélyegyenlőségi nap
2021-09-23 - 2021-09-23
Meghívó ünnepélyes alapkőletételre
2021-09-25 - 2021-09-25
Szekó Józsefre emlékezünk
2021-09-28 - 2021-09-28
Drahos Béla fuvolaestje

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!