RSS
Már várják az ajánlatokat a mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére


Szabó Ferenc tanár úr emlékére | 2018-01-17


Szabó Ferenc
tanár úr emlékére...

Január 10-én, 75 esztendős korában elhunyt Szabó Ferenc nyugalmazott pedagógus, városunk közművelődésének egykor kimagasló alakja.

1942. május 18-án született Désen. 1961-ben érettségizett Pápán a Türr István Gimnázium humán tagozatán. Utána egy évig textilgyári szövőmunkásként dolgozott. 1962-ben felvételt nyert a Felsőfokú Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakára Szombathelyre, ahol ’65-ben szerzett diplomát. Itt ismerte meg feleségét, Radó Györgyit (egy évfolyamba jártak), aki halálig hű társa volt. Házasságukból két gyermek született. Pályafutását népművelőként kezdte, több mint tíz évig dolgozott ezen a területen: volt népművelési előadó, népművelési felügyelő, főelőadó, igazgató, de mindig erős vonzalmat érzett a pedagógus pálya iránt. Ezért 1976-ban állást változtatott és a Lippói Általános Iskolában helyezkedett el; közben beiratkozott a Pécsi Tanárképző Főiskola történelem szakára, ahol 1978-ban államvizsgázott. Mohács városában a Szabadság Úti Iskolában kezdte pedagógusi pályafutását 1979-ben.

Az akkori igazgató, Gál Pál így méltatta
Szabó Ferenc nevelői munkáját:

„Több csoportban kitűnően vezette a kulturális foglalkozásokat, kisdobos énekkart vezetett, amely nagyszerűen szerepelt. Jó munkakapcsolatot alakított ki kollégáival, gyorsan beilleszkedett az új közösségbe. Közvetlen, nyílt, víg kedélye folytán kapcsolatai hamar kiépültek.”

1982. augusztus 15-én a Szabadság Úti Iskolából áthelyezését kérte a Brodarics István Általános Iskolába. Nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott.
Kiváló felkészültséggel, szaktudással, őszinte, tiszta emberséggel rendelkező nevelő volt, szakmai, módszertani kultúráját méltán nevezhetjük példaértékűnek.
Szaktanárként meghatározó egyénisége volt a térségnek, a szakfelügyelet elismeréssel szólt munkájáról, eredményeiről. Nagy gondot fordított a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a differenciált foglalkoztatáson belül a tehetséggondozásra. Osztályfőnökként nagy empátiakészségével kiváló osztályközösségeket hozott létre. Őszintén tisztelték őt tanítványai. Példaértékű kapcsolatokat alakított ki a szülőkkel, odafigyelt a tanulók életkörülményeire, önzetlenül segítve a rászorultakat. Mindenkor fáradságot nem ismerő, lelkes személyiségként végezte feladatait. Figyelmes és segítőkész kollégaként őrizzük meg emlékezetünkben, akár a közösséget érintő, akár az egyéni segítséget tekintve.

Élete hasonló volt a lobogó gyertyához, ha kellett, világított, ha kellett, melegített. Emlékeinkben megőrizzük felejthetetlen egyéniségét, mosolygós, mindig barátságos arcát. Nem felejtjük el, hogy köztünk élt, hogy hazája tiszteletére és szeretetére tanító történelemtanára volt Mohács sok-sok gyermekének.

Isten vele, Tanár Úr, Isten vele, Feri bácsi!
Nyugodjon békében!

MTÁI Brodarics István Iskolája

Szabó Ferenc búcsúztatása január 19-én pénteken 12.00 órakor lesz városunk római katolikus temetőjében.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


2016-11-23 - 2018-06-30
Játékos gyerekfelügyelet a könyvtárban!
2017-10-12 - 2018-04-18
Színházkedvelők figyelmébe!
2018-01-20 - 2018-01-21
Busók nem fociznak, gyerekek igen…
2018-01-22 - 2018-01-22
Ez lesz hétfőn, a Vince-napon…
2018-01-22 - 2018-01-26
IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT 2018.
2018-01-27 - 2018-01-28
Batyus bálba hívnak az evezősök...
2018-01-27 - 2018-01-27
Színházi előzetes: Örömlányok végnapjai
2018-01-27 - 2018-01-27
Vince-napi Bormustrára várjuk!
2018-02-10 - 2018-02-11
JUBILEUMI 25. MAGYAR BÁL…
2018-02-20 - 2018-02-20
Dunai-bérlet: itt a IV. darab ismertetője

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!