1/2005. (I.31.) ör. Mohács város zöldterületeinek használatáról és védelméről 2012-05-02
1/2021. (I.11.) pr.

az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól és az annak alapjául szolgáló nyersanyagnormáról

2022-02-17
10/2021.(III.25.) pr.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
2021-04-01
11/2006. (VI.6.) ör. A távhőszolgáltatásról
2015-11-30
11/2014. (X.6.) ör A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 2014-10-06
11/2019. (X.10.) ör.
A piacok és vásárok tartásáról
2019-10-15
12/2006. (VI.6) ör Az elővásárlási jog megállapításáról 2019-12-03
12/2014. (X.6.) ör Az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról  2017-09-29
13/2017. (V.29.) ör a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól 2017-05-29
14/2000. (IV.28.) ör. A gyermekvédelem rendszeréről 2022-02-17
15/2002. (VII.1.) ör.
Az önkormányzati jelképekről és a névhasználatról
2012-05-02
15/2011. (V.2.) ör. A szociális földprogramról
2011-05-02
158/2018. (XII.14.) Településképi szempontból meghatározó területek 2018-12-14
158/2018. (XII.14.) Kh Településképi Arculati Kézikönyv 2018-12-14
16/1999. (IV.23.) ör. Az ebtartásról 2020-12-18
16/2020. (V.18.) pr.

a településkép védelméről

2021-12-23
17/2000. (VI.1.) ör. A településrendezési kötelezések részletes szabályairól 2000-06-01
17/2004. (VII.5.) ör. A talajterhelési díjról 2005-12-27
17/2005. (VII.4.) ör. A déli lakópark helyi építési szabályzatáról
2005-07-04
17/2017. (VI.30.) ör. a levegő tisztaság védelmének helyi szabályozásáról 2017-06-30
18/2017. (VI.30.) ör. a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról 2017-06-30
18/2021. (IX. 27.) ör a tanyagondnoki szolgálatról  2021-09-28
19/1994. (IX.21.) ör. Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
2017-09-29
19/1995. (VI.19.) ör. A közterület-használat helyi szabályozásáról 2021-02-13
19/1996. (VI.24.) ör.

A közműves vízellátásról, valamint az önkormányzati bérlakások bérlőinek víz- és csatornadíj fizetési kötelezettségeiről

2012-05-02
19/1998. (IX.17.) ör. A Polgármesteri Hivatal adóügyi apparátusa anyagi érdekeltségének feltételeiről 2008-09-29
2/1996. (I.22.) ör. A Környezetvédelmi Alapról 2004-07-05
20/2016 (XI.25.) ör a közterület-felügyeletről 2021-02-13
20/2019.(XII.20.) ör. A köztemető fenntartási kötelezettség teljesítéséről 2021-02-13
21/2001. (VI.25.) ör. A gépjármű-várakozóhelyekről 2001-06-25
21/2013. (XII.02). ör. a helyi adókról 2021-02-13
21/2021 (XII.20.) ör a Mohács Településkártyáról  2022-01-01
22/2013. (XII.02). ör. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről 2013-12-02
22/2017. (IX.29.) ör a szociális ellátásokról 2017-09-29
22/2021 (XII.20.) ör Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 2021-12-23
24/2007. (X.1.) ör.
A belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről
2012-05-02
25/2009. (XI.30.) Mohács Településszerkezeti Terve 2021-03-25
25/2009. (XI.30.) Mohács Szabályozási Terve 2021-03-25
25/2009. (XI.30.) ör. A helyi építési szabályzatról és a szabályzási tervről 2021-12-23
25/2012. (X.29.) ör. az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 2022-02-17
27/2007. (X.27.) ör. A helyi közműépítésekről 2007-10-27
28/2007. (X.27.) ör. Az üzletek nyitvatartási rendjéről 2017-07-14
28/2009. (XXII.19) ör. A táv-hőszolgáltatási díjról 2009-12-19
29/2017. (XI.27.) ör Az egészségügyi alapellátási körzetekről 2021-09-28
3/2002. (II.4.) ör. Az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgári cím adományozásáról
2019-06-24
3/2004. (II.13.) ör. Az időszakos fizető parkolásról 2012-05-02
3/2011. (I.24.) ör. Az anyakönyvi eljárásról
2021-02-13
3/2012. (II.8.) ör. A 2012. évi költségvetésről 2012-02-08
3/2013. (III.11.) ör. A 2013. évi költségvetésről 2013-03-11
3/2019 (II.18.) ör az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről, valamint az önkormányzati otthonteremtő támogatásról  2022-02-17
30/2009. (XII.19.) ör. A csatornaszolgáltatási díjról
2011-12-16
31/2005. (XI.2.) ör. A parlagfű és az ürömfű irtásáról 2012-05-02
31/2007. (XI.16.) ör Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 2007-11-16
32/2005. (XI.2.) ör. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról 2008-09-29
37/1999. (XII.17.) ör. Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő vízdíjról
2011-12-16
50/2005. (XII.27.) ör. A hulladékgazdálkodási tervről 2005-12-27
6/2001. (II.26.) ör. A vállalkozások, a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés helyi támogatásáról 2012-12-17
6/2020.(II.17.) ör a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 2021-12-23
7/2009. (IV.24.) ör. A helyi sportélet támogatásáról 2009-04-24
7/2014. (VI.2.) ör. A köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről  2021-04-01
8/2017 (III.31.) ör

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények személyes gondoskodást nyújtó ellátásairól, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2021-04-01
9/2012. (IV.2.) ör. A 2011. évi zárszámadásról 2012-04-02
9/2021.(III.25.) pr. a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról 2021-03-26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2022-02-15 - 2022-09-15
Lesz népdaléneklési verseny, de később...
2022-05-28 - 2022-05-29
Sokac bálba hívjuk...
2022-05-28 - 2022-05-28
Várják a népdalosokat...
2022-05-29 - 2022-05-29
VÁROSI GYEREKNAP
2022-05-30 - 2022-06-02
Imahét a keresztények egységéért 2022
2022-05-30 - 2022-05-30
Búcsúzó növendékek hangversenye (meghívó)
2022-06-03 - 2022-06-03
Trianoni megemlékezés
2022-06-20 - 2022-08-26
Strandkönyvtár az uszodában!
2022-06-27 - 2022-08-19
Idén is lesz Strandtábor, már lehet jelentkezni!
2022-10-13 - 2023-03-21
Már kaphatók bérletek az induló színházi előadássorozatra

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!