Egy év a szigeten | 2022-05-09


TERVEKRŐL, CÉLOKRÓL, FELADATOKRÓL
A DUNA BAL PARTJÁN
 
Egy év a szigeten
 
Önálló napirendként, beszámoló formájában tárgyalta április 29-én városunk képviselő-testülete a Mohács-szigeti Településrészi Önkormányzat előző évi tevékenységét. A szigeti oldalon történteket Szurcsikné Fábián Gyöngyi, a TRÖ vezetője foglalta össze a választmánynak és a tanácskozás vendégeinek.
Ami a részönkormányzat feladatait illeti, szerteágazó tevékenységük hat, főbb pontba sorolható, ezek az alábbiak:

Igazgatás, város- és községgazdálkodás:
ennek keretében részönkormányzati munkamegbeszéléseket, üléseket, közmeghallgatást, ügyfélfogadást tartottak. Figyelmet kellett fordítaniuk a kompközlekedést támogató rendszer működtetésére is.

Településfejlesztés, településrendezés:
ide tartozik több hektár közterület karbantartása, parkosítása, a köztisztaság biztosítása, közutak fenntartása, középületek karbantartása, takarítása volt a feladatuk. Főbb fejlesztések, tevékenységek: 452 tonna követ vásároltak, amellyel kátyúzást végeztek a kőalappal rendelkező utakon. Faaprítógépet szintén vásároltak, amellyel a tisztítás során keletkezett gallyakat vágták fel. Újmohácson a Horváth Sándor utca páratlan oldalán megkezdődött a járdaépítés, a végteljesítés határideje ez év májusa. A teljes járdaépítés 632 négyzetméteren valósult meg, közel 19 millió forintból. Sárháton ingatlanvásárlás történt. A Mohács-szigeti játszótér kialakítására 2021-ben pályázat került kiírásra bruttó 18.124.388 Ft beruházási összeggel. A cél az volt, hogy a gyermekek és szüleik e helyen aktívan és hasznosan tölthessék el a családi szabadidőt. A pályázat sikeres volt, a játszóteret ez év március 29-én adták át ünnepélyes keretek között. 

Szociális ellátás, gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás:

ennek keretében egy szociális gondozónő segíti a rászorultak ellátását. Nyugdíjasklubot és edzőtermet egyaránt működtetnek. Nyáron a gyermekétkeztetés lebonyolításába kapcsolódtak be, iskolai-óvodai szünetekben gyermekfelügyeletet biztosítottak, ezeken felül a szociális tűzifa megvásárlásában nyújtottak segítséget. Az ide sorolható feladatok sorát a tanyagondnoki szolgálat működtetése zárja.

Helyi foglalkoztatás biztosításában
való közreműködés:

a közmunkaprogram keretében 25 főt foglalkoztattak, ők a négyhektáros konyhakertben és a köztisztaságban dolgoztak. A megtermelt 6.000 kilogramm terményt elsősorban a Sombereki Szociális Otthon és a Pándy Kálmán Otthon konyhájára szállították. A konyhakerti növények mellett közel négy hektáron levendulát, fele ekkora területen takarmánykukoricát termesztettek. Júliusban négy diákmunkást foglalkoztattak a szigeten. 

Közművelődési tevékenység,
sport támogatása:

a hagyománnyá vált programokat maradéktalanul megszervezték (Falunap, Idősek napja, Falukarácsony, Honvédelmi nap, Gyermeknap, szüreti felvonulás, Levendulafesztivál, tökfaragó nap, betlehemezés, házhoz megy a Télapó…). 

Járványügyi veszélyhelyzet időszaka
alatti intézkedések a lakosság
életének megkönnyítésére:
konyhakertek megművelése és vetőmag-csomagok kiosztása történt, igény szerint
bevásárlások, receptíratás, gyógyszerkiváltás, mindennemű ügyintézés a bal parton élők részére
az online oktatás időszaka alatt a kisegítő iskolába járó diákok számára heti komplett tananyagok nyomtatása, szociálisan rászoruló gyermekek részére ebédszállítás

Szurcsikné Fábián Gyöngyi hozzátette: a feladatuk igen sokrétű volt 2021-ben is, céljuk mindenkor az, hogy élhető környezetet, színvonalas szolgáltatást, segítséget nyújtsanak a szigeti városrész lakosságának. 

A TRÖ vezetője aláhúzta: ezúton szeretné megköszönni a kollégái és a közfoglalkoztatottak munkáját.
Szeretném megköszönni polgármester úrnak, a tisztelt képviselő-testületnek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy támogatják a TRÖ munkáját, tevékenységét, hogy hosszú évek óta segítségünkre vannak a fejlesztések, feladatok szervezésében és megvalósításában...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2022-02-15 - 2022-09-15
Lesz népdaléneklési verseny, de később...
2022-05-28 - 2022-05-29
Sokac bálba hívjuk...
2022-05-28 - 2022-05-28
Várják a népdalosokat...
2022-05-29 - 2022-05-29
VÁROSI GYEREKNAP
2022-05-30 - 2022-06-02
Imahét a keresztények egységéért 2022
2022-05-30 - 2022-05-30
Búcsúzó növendékek hangversenye (meghívó)
2022-06-03 - 2022-06-03
Trianoni megemlékezés
2022-06-20 - 2022-08-26
Strandkönyvtár az uszodában!
2022-06-27 - 2022-08-19
Idén is lesz Strandtábor, már lehet jelentkezni!
2022-10-13 - 2023-03-21
Már kaphatók bérletek az induló színházi előadássorozatra

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!