„Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még a sebeken…” | 2022-06-20


„Trianon sebeit
az idő bekötözte,
de a vér átüt még
a sebeken…”

102 éve döntöttek hazánk feldarabolásáról

Két helyszínen, a Deák téren és a Kossuth Teátrumban is fejet hajtott Mohács emlékező közönsége az első világháborút lezáró békediktátum aláírásának 102. évfordulóján. Június 3-án pénteken koszorúzásra, emlékműsorra és filmvetítésre egyaránt sor került ez alkalomból. 

A Dobos József vezényelte Mohács-Somberek-Palotabozsok Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjére gyülekeztek a főhajtás résztvevői e nap délutánján, nem sokkal 5 óra előtt. Mint ismert, 2010 óta immár önálló köztéri alkotás, egy három méter magas kopjafa emlékeztet bennünket a történelmi Magyarország megcsonkítására, a magyarság szétszakítására. Ide, e Deák téri emlékműhöz jöttek el mindazok, akiknek többsége máig a hazánk új határait felrajzoló és súlyosan jogfosztó békeszerződés aláírásának helyszínével, a Nagy-Trianon kastéllyal vagy röviden csak Trianonnal azonosítják e történelmi traumánkat. A nemzeti összetartozás napja tiszteletére koszorúzásra került sor e kopjafánál: az emlékezés virágait az önkormányzat nevében Pávkovics Gábor polgármester és Cserdi Áron alpolgármester, a Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, Dr. Bencsik Dóra, valamint a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Fischer Valéria és az intézmény diákjai helyezték el.

A Deák téri koszorúzás után a Kossuth Teátrumban az emléknap közönsége ez alkalomból a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorát tekinthette meg.
A 102 évvel ezelőtt történtekről, s az igazságtalan nagyhatalmi döntés máig ható következményeiről Wébel Zsolt mondta el gondolatait. 
Magyar az, akinek fáj Trianon! – idézte Illyés Gyula szavait önkormányzati képviselőnk.

– Fáj! Az emlékezés mindig fáj, mert emlékeket idéz elő, mert sebeket tép fel, vagy újabb sebeket okoz, de mégis kell, mert az tud gyógyulást adni. Ahogy a sebész felvágja a testen keletkezett kelést, hogy azután gyógyulni tudjon, úgy van szükség az emlékezés által okozott sebekre is, hogy azután gyógyulást hozzon.
Wébel Zsolt aláhúzta: nem elég „csak” emlékezni és beszélni e történelmi traumáról, hanem tenni is kell az ellen, hogy akár határon belül, akár túlról próbáljanak éket verni a nemzetrészeink közé. Református lelkészünk fájdalmasnak nevezte, hogy a mai európai politikai elit gondolkodásába nem fér bele az, hogy Trianonról szóljunk, de nem fér bele az sem, hogy egyáltalán a magyarság érdekeit megemlítsük. Hadd ajánljak mindenkinek ma itt egy másik lehetőséget – mondta –, egy másik beszédet is: ez pedig az evangéliumi. Az evangéliumi ugyanis nem a pillanatnyi érdekek, megalkuvások, aggodalmak és mérlegelések szempontja szerint szabja meg, hogy miről lehet beszélni, és miről nem, hogy mit lehet kimondani, és mit nem. Az evangéliumi ember kötelessége, hogy a dolgokat nevén nevezze. 
A szónok úgy vélte, joggal vetődik fel a kérdés, hogy mit tehet a ma embere 102 évvel a történtek után? Erre így felelt: „Újabb és újabb nemzedékek tehetik meg, hogy felemelik szavukat, ha máshová nem is, de a legmagasabb fórum előtt, Isten előtt, hogy hordozzuk imádságban azokat, akik elnyomattatásban vannak, amikor el akarják venni már sokadszorra a nyelvüket és a hitüket, életterüket és akár életüket is, és mind azt, amit évszázadok alatt megszereztek, Igen, tegyünk meg mindent, ami rajtunk múlik. Mert Krisztus a jövő. Együtt kövessük Őt...” – mondta végezetül Wébel Zsolt.

A Kossuth Teátrum és Művelődési Ház tavaly ilyenkor nagy sikerrel vitte színre „Isten Veled és velem” című előadását: a megemlékezés zárásaként az ebből készült tévéjátékot láthattuk.

Mint ismert, a magyar országgyűlés e napot, június 4-ét 12 éve nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává. Az erről szóló, 2010. évi 45. törvény kimondja: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2022-02-15 - 2022-09-15
Lesz népdaléneklési verseny, de később...
2022-06-20 - 2022-08-26
Strandkönyvtár az uszodában!
2022-06-26 - 2022-07-17
Sváb-bál, Fisch am Sonntag, Halfesztivál…
2022-06-27 - 2022-08-19
Idén is lesz Strandtábor, már lehet jelentkezni!
2022-06-27 - 2022-08-19
Ismét várja a gyerekeket a Strandtábor!
2022-07-01 - 2022-07-01
Kiss Béla tanár úrra emlékezünk
2022-07-02 - 2022-07-03
Jön a Pranje, várják a jelentkezőket!
2022-07-02 - 2022-07-02
Szezonnyitó előadás a szabadtéri színpadon!
2022-07-02 - 2022-07-03
Július 2-án: Pranje na Dunavu - Dunai Mosás
2022-07-15 - 2022-07-15
Musical zongorára

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!